Radionice o osnovama poduzetništva u sklopu projekta „P.s.-pokreni se“

Cilj ovih radionica je upoznati sudionike s osnovama poduzetništva, pravnim subjektima te mogućnostima financiranja ukoliko se odlučite na korak samozapošljavanja.

Sudionici će dobiti više informacija o osobinama koje su potrebne ukoliko želite postati poduzetnik. Pomoću Canvas-ove metode razvijat ćemo poduzetničke ideje te ćete saznat koje sve poslovne subjekte možete otvoriti, koje su razlike između njih, kao i troškovi otvaranja istih.

Raspored održavanja radionica:

Datum Vrijeme Naziv teme Predavač
26.10.2020. 10:00 – 11:00 h Kako postati poduzetnik Danica Bago
27.10.2020. 10:00 – 11:00h Razvijanje poduzetničke ideje  i pravni subjekti Danica Bago
28.10.2020. 10:00 – 11:00h Mogućnosti financiranja Danica Bago

 

Za potrebe održavanja radionica koristit će se Zoom platforma. Polaznici radionica neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje radionica. Preporuka je da polaznici radionice svoje računalo mrežno povežu s internetom s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na radionici prijavite se putem maila i to na adresu danica.bago@ra-kazup.hr najkasnije do 24.10.2020. do 12:00 h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „P.s.-pokreni se“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Također, nakon održanih radionica dobivate certifikate kojima se potvrđuje da ste sudjelovali na radionicama o poduzetništvu.